POLITIKA KVALITY

 

Jsme významným výrobcem malých monolitních SK nástrojů pro přesné obrábění.

Vrcholové vedení vzalo při stanovování této Politiky kvality v úvahu veškeré aspekty, které ovlivňují život a výkonnost naší společnosti a pro naplňování jejích požadavků máme zaveden systém managementu kvality podle normy ISO 9001. S ohledem na interní i externí aspekty a zainteresované strany prosazuje vedení společnosti následující zásady:

ZÁKAZNÍCI

 •     budovat se zákazníky dlouhodobé a vzájemně výhodné partnerské vztahy
 •     dodávat objednané množství v dohodnutém termínu a v požadované kvalitě
 •     v případě indikace zákazníkovy nespokojenosti provádět účinná nápravné opatření
 •     plnit úkoly s maximální snahou o přesné a včasné dokončení

 

DODAVATELÉ

 •     budovat s dodavateli dlouhodobé a vzájemně výhodné partnerské vztahy
 •     provádět transparentní výběrová řízení
 •     ve vztazích s dodavateli prosazovat minimálně stejnou náročnost na kvalitu, jakou naše společnost stvrzuje v obchodně závazných vztazích se svými zákazníky

 

ZAMĚSTNANCI

 •     podporovat rozvoj způsobilosti zaměstnanců pro dosažení vysoké úrovně kvality práce
 •     chránit zdraví zaměstnanců a účinnou prevencí předcházet úrazům

 

TECHNOLOGIE A INFRASTRUKTURA

 •     aktivně podporovat zavádění nových technologií, které budou přínosem pro zákazníky i naši organizaci
 •     optimalizovat logistické toky materiálů a výrobků v organizaci

 

OKOLNÍ PROSTŘEDÍ

 •     aktivně spolupracovat s kontrolními a státními orgány
 •     podílet se na sponzorování veřejně prospěšných aktivit v okruhu působnosti
 •     snižovat rizika poškození okolního životního prostředí
 •     všechny zainteresované strany orientovat na politiku kvality naší firmy
 •     účinně externě komunikovat relevantní informace

 

Vedení společnosti se v souladu s touto Politikou kvality zavazuje:

 •     dodržovat výše uvedené zásady
 •     pozorně naslouchat a porozumět požadavkům našich zákazníků
 •     dodržovat pravidla a postupy dané systémem managementu kvality
 •     plnit požadavky zákonů a právních předpisů
 •     neustále zlepšovat systém managementu kvality.
 •     dosáhnout a udržovat takovou úroveň v kvalitě a cenách, která by zajišťovala firmě významné postavení na vnitřním trhu

 

Tato Politika kvality se musí odrážet ve všech našich činnostech, na všech úrovních řízení a všichni naši pracovníci ji musí znát a podporovat její naplnění podle svých možností. V návaznosti na tuto Politiku vyhlašujeme průběžně konkrétní Cíle a Programy.

 

 

 

VÝROBA

PROVOZOVNA:
MaVin - nástroje s.r.o.
Vodárenská 573
CZ - 517 01 Solnice
ADRESA FIRMY:
MaVin-nástroje s.r.o.
K Javůrku 317
549 22 Nový Hrádek
mapa MaVin
 
KONTAKTY:
TEL:
FAX:
+420 494 596 037
+420 494 596 036

 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

OSTATNÍ:
ICO:
DIC:
 
26012511
CZ26012511